Obsluha křovinořezu

Obsluha křovinořezu

 

Program kurzu je zaměřen:

Na pracovníky pracující s křovinořezy v lese nebo na obnovných pracovištích

Důležitou podmínkou účasti v kurzu je stáří minimálně 18 let a zdravotní způsobilost.
 

Organizace kurzu:

Organizační forma kurzu je prezenční, která se skládá z teoretické a praktické části v celkovém rozsahu 12 hodin tj. 1,5 dne souvislého studia.

Přednášejí zkušení lektoři  a instruktoři.

 

1.  Teoretická část

Skládá se z těchto předmětů:

Předpisy

  • předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

Konstrukce

  • konstrukce, obsluha a údržba křovinořezů

Pracovní postupy 

  • základní pracovní a technologické postupy

Bezpečnost

  • zásady bezpečné práce


2. Praktická část

Pod vedením zkušeného instruktora osvojení základů správných a bezpečných pracovních postupů při práci s křovinořezy.

 

Kurz bude zakončen testem a ústním zkouškou. Po úspěšném složení zkoušky bude absolventovi kurzu vydáno osvědčení k Obsluze křovinořezu .

Obsluha křovinořezu