Obsluha přenosné řetězové pily

Obsluha přenosné řetězové pily

 Program kurzu je zaměřen:

Na řemeslníky pracující s přenosnou řetězovou pilou ( dále PŘP), na dělníky v pilařských provozech a v manipulačních skladech.  Dále pro pracovníky, kteří pracují s PŘP příležitostně v rámci svého zaměstnání.

Důležitou podmínkou účasti v kurzu je stáří minimálně 18 let a zdravotní způsobilost.
 

Organizace kurzu:

Organizační forma kurzu je prezenční, která se skládá z teoretické a praktické části v celkovém rozsahu 27 hodin tj. 3 dny souvislého studia.

Přednášejí zkušení lektoři  a instruktoři.

 

1.  Teoretická část

Skládá se z těchto předmětů:

Předpisy

  • předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

Konstrukce

  • konstrukce, obsluha a údržba PŘP

Pracovní postupy 

  • základní pracovní a technologické postupy

Bezpečnost

  • zásady bezpečné práce


2. Praktická část

Pod vedením zkušeného instruktora osvojení základů správných a bezpečných pracovních postupů při práci s PŘP

 

Kurz bude zakončen testem a ústním zkouškou. Po úspěšném složení zkoušky bude absolventovi kurzu vydán průkaz k Obsluze řetězové motorové pily .

 

Kurz neopravňuje k těžbě dříví PŘP a opracování stromů (odvětvování). 

Obsluha přenosné řetězové pily