Doškolení pro práci s křovinořezem

Doškolení pro práci s křovinořezy

 

Program kurzu je zaměřen:

Na držitele osvědčení pro práci s křovinořezem.

Důležitou podmínkou účasti v kurzu je absolvování základního kurzu pro práci s křovinořezem.

Organizace kurzu:

Organizační forma kurzu je prezenční, která se skládá z teoretické části v celkovém rozsahu 4 hodin tj. 0,5 dne souvislého studia.

Přednášejí zkušení lektoři.

 

1.  Teoretická část

Skládá se z těchto předmětů:

Předpisy

  • předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

Konstrukce

  • konstrukce, obsluha a údržba křovinořezu

Pracovní postupy 

  • základní pracovní a technologické postupy

Bezpečnost

  • zásady bezpečné práce


Kurz bude zakončen testem a ústním zkouškou. Po úspěšném složení zkoušky bude absolventovi kurzu prodloužena platnost  osvědčení

práci s křovinořezem.

Osvědčení - křovinořez