Doškolení držitelů průkazu pro práci s PŘP

Doškolení držitelů průkazu pro práci s přenosnou řetězovou pilou

 

Program kurzu je zaměřen:

Na držitele průkazu pro práci s přenosnou řetězovou pilu (PŘP).

Důležitou podmínkou účasti v kurzu je absolvování základních kurzů pro práci s PŘP.

Organizace kurzu:

Organizační forma kurzu je prezenční, která se skládá z teoretické části v celkovém rozsahu 8 hodin tj. 1 den souvislého studia.

Přednášejí zkušení lektoři.

 

1.  Teoretická část

Skládá se z těchto předmětů:

Předpisy

  • předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

Konstrukce

  • konstrukce, obsluha a údržba PŘP

Pracovní postupy 

  • základní pracovní a technologické postupy

Bezpečnost

  • zásady bezpečné práce


Kurz bude zakončen testem a ústním zkouškou. Po úspěšném složení zkoušky bude absolventovi kurzu prodloužena platnost  průkaz k práci s přenosnou řetězovou pilou

Průkaz kvalifikace