Těžba dříví přenosnou řetězovou pilou do 15 cm

Dřevorubec - Těžba dříví přenosnou řetězovou pilou do 15 cm

 

Program kurzu je zaměřen:

Na pracovníky, kteří kácejí a opracovávají stromy přenosnou řetězovou pilou ( dále PŘP)  v lese nebo na obdobných pracovištích do 15 cm na pařezu.  

Důležitou podmínkou účasti v kurzu je stáří minimálně 18 let a zdravotní způsobilost.


Organizace kurzu:

Organizační forma kurzu je prezenční, která se skládáteoretické a praktické částicelkovém rozsahu 50  hodin tj. 5 dnů souvislého studia.

Přednášejí zkušení lektoři  a instruktoři.

 

1.  Teoretická část

Skládá se z těchto předmětů:

Předpisy

  • předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

Konstrukce

  • konstrukce, obsluha a údržba PŘP

Pracovní postupy 

  • základní pracovní a technologické postupy pro kácení a opracování stromů

Bezpečnost

  • zásady bezpečné práce


2. Praktická část

Pod vedením zkušeného instruktora osvojení základů správných a bezpečných pracovních postupů při těžbě dříví PŘP do 15 cm.

 

Kurz bude zakončen testem a ústním zkouškou. Po úspěšném složení zkoušky bude absolventovi kurzu vydán průkaz k Těžba dříví přenosnou řetězovou pilou do 15 cm

 

Těžba dříví do 15 cm